Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius: „Biržai – vienas labiausiai gražėjančių miestų Lietuvoje“

1

2016 m. gegužės 13 d. Seimo nario Aleksandro Zeltinio iniciatyva Biržuose lankėsi ypatingi svečiai – Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (LAKD) direktorius Egidijus Skrodenis ir AB „Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas. Tądien svečiai oficialiai atidarė jau pradėtus žiedinės sankryžos Muravankoje įrengimo ir kelio Biržai–Raubonys 10 km ruožo rekonstrukcijos darbus bei pasidžiaugė, kad šis biržiečiams ypatingai svarbus projektas jau pradėtas įgyvendinti.

„Pasivaikščiojęs ir apžiūrėjęs Biržus galiu teigti, kad šis miestas yra vienas labiausiai gražėjančių Lietuvoje. Prie to, neabejotinai, prisideda ir kelių infrastruktūros tobulinimas. Biržiečiai ir kupiškėnai – aktyvūs žmonės, turi daug idėjų ir lūkesčių, o nuolatinis Seimo nario Aleksandro Zeltinio rūpestis jais, kaip matome, padeda rasti reikiamą kelią“, – pastebėjo susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

Seimo nario nuoseklus darbas ir dėmesys svarbiausiems projektams, Biržų krašto gyventojų lūkesčių išklausymas ir informacijos perdavimas tinkamoms institucijoms galiausiai davė teigiamų rezultatų. 2014–2015 m. buvo skirtos lėšos ir atlikta svarbiausių objektų renovacija: Respublikos gatvėje įrengta speciali asfalto danga, panaikinusi triukšmingai per nutekamojo vandens šulinių dangčius važiavusio transporto problemą, atlikta kelio Biržai–Vabalninkas Plento gatvės sankryžos rekonstrukcija, įgyvendintos saugaus eismo užtikrinimo priemonės nuo avarijų kenčiančioje Pabiržėje, atnaujintas pėsčiųjų–dviračių takas Pabiržė–Likėnai ir užbaigta pilies tilto renovacija. Be to, šiais metais dar ketinama rekonstruoti Rinkuškių pėsčiųjų–dviračių taką, kuris jungia Biržus su Rinkuškių gyvenviete.

Apsilankymo Biržuose metu susisiekimo ministras, kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir projekto rangovų – AB „Panevėžio keliai“ – specialistais, dalyvaujant kartu Seimo nariui A. Zeltiniui, aptarė nuveiktus ir dar tik pradedamus su kelių būklės gerinimu bei saugaus eismo užtikrinimu Biržų rajone susijusius darbus. Biržiečių dar šiemet laukia malonūs pokyčiai, nes įvažiavimas į miestą pasikeis iš pagrindų: atsiras seniai laukta žiedinė sankryža, bus pakeista itin prasta kelio danga atkarpoje nuo Biržų iki Pabiržės, įrengtas dviračių takas, atnaujintas šaligatvis ir apšvietimas. Negano to, be šių pokyčių lauks ir dar viena puiki žinia – bus galima laikyti vairavimo egzaminą nebe Panevėžyje, o savo gimtuosiuose Biržuose.

Reikalinga pastebėti, kad kelio Biržai–Raubonys rekonstravimo techninis projektas Biržų rajono savivaldybės užsakymu buvo parengtas dar 2008 m., tačiau, dėl pasikeitusių teisės aktų, jau neatitiko reikalavimų, tad buvo būtina jį atnaujinti. Siekdamas padėti savivaldybei, kad šis vienas svarbiausių Biržų krašto žmonėms projektų būtų kuo greičiau įgyvendintas, dar 2013 m. Seimo narys A. Zeltinis raštu kreipėsi į Susisiekimo ministrą R. Sinkevičių ir LAKD, kad šio projekto atnaujinimo darbai būtų įtraukti į 2014–2015 m. pirmiausiai vykdomų darbų sąrašą. Siekiant, kad Susisiekimo ministerijos vadovybė geriau ir skubiau susipažintų su šio projekto svarba ir dideliu jo poreikiu biržiečiams, 2014 m. spalį A. Zeltinio kvietimu Biržuose lankėsi susisiekimo ministras R. Sinkevičius. Susipažinęs su situacija, susitikime su gyventojais ministras pažadėjo, kad 2016 m. bus pradėti kelio Biržai–Raubonys ruožo Biržai–Pabiržė rekonstrukcijos darbai, Muravankoje įrengiant žiedinę sankryžą ir vykdant tolesnius rekonstrukcijos darbus miesto įvažiavimo link. „Šiandien jau galime matyti, kad bendros mūsų visų pastangos davė didelių rezultatų. Per šiuos metus numatoma atlikti apie 60 procentų LAKD dalies rekonstravimo darbų, o pilnai jie bus užbaigti 2017 m.“, – kalbėjo Biržuose viešėjęs ministras.

              Seimo narys A. Zeltinis taip pat prisidėjo prie dar vieno biržiečiams svarbaus projekto – Pilies tilto kapitalinio remonto. Šio projekto sėkmingam įgyvendinimui nepakako lėšų, gautų pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą, todėl, ieškodami išeičių, Biržų rajono savivaldybės vadovai kreipėsi į Kultūros bei Ūkio ministerijas dėl papildomo finansavimo. Atsakymas dėl tikslinių lėšų skyrimo buvo neigiamas, todėl problemos sprendimas buvo rastas tuomet, kai Seimo narys kreipėsi į susisiekimo ministrą R. Sinkevičių su prašymu 2015 m. skirti papildomų tikslinių lėšų Pilies tilto remontui. „Pakartotinis kreipimasis, užsispyrimas ir bendros pastangos davė teigiamų rezultatų, todėl buvo priimtas sprendimas šiam projektui 2015 m. skirti papildomai tikslinių lėšų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos“, – pastebėjo R. Sinkevičius.

„Džiaugiuosi, kad Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Seimo nario A. Zeltinio, Biržų rajono savivaldybės ir Biržų bendruomenės ilgalaikis bei produktyvus bendradarbiavimas davė puikių rezultatų, kuriuos jau matome šiandien Biržuose. Tikiuosi, kad tai tėra tik gera pradžia prieš kitus būsimus svarbius darbus“, – apsilankymą Biržuose apibendrino Susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

Parengta pagal Seimo nario biuro informaciją

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Seimo nario Aleksandro Zeltinio rinkiminės sąskaitos.

17 0102 03 099216040781112154 7085 05

BIRŽŲ LIGONINĖJE VĖL TIEKIAMOS SĄNARIŲ ENDOPROTEZAVIMO PASLAUGOS

„Džiaugiamės, jog po beveik metus trukusios pertraukos Biržų ligoninėje vėl atnaujinta sąnarių endoprotezavimo tiekimo paslauga, kuri visiems biržiečiams ir aplinkinių rajonų gyventojams yra itin svarbi ir reikalinga. Šis pasiekimas buvo įgyvendintas tik Seimo nario Aleksandro Zeltinio didelių pastangų ir nuolatinio darbo dėka“, — pažymėjo Biržų ligoninės gydytojas traumatologas ortopedas Dalius Jakubėnas.

         2015 m. gegužės mėnesį Valstybinė ligonių kasa nutraukė endoprotezavimo paslaugų tiekimą, neatsižvelgdama į tai, kad VšĮ Biržų ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriuje nuo 2002 m. iki 2015 m. buvo endoprotezuoti 493 ligoniai. Nutraukus šias operacijas Biržų ligoninėje, respublikinėje Panevėžio ligoninėje susidarė didžiulės eilės, kuriose operacijų laukia apie 250 ligonių. Operacijos tenka laukti net 7 mėnesius, o tai yra ilgiau nei kitose ligoninėse.

         Dėl operacijų atnaujinimo Biržų ligoninės vadovybė ne kartą kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją. Nesulaukę teigiamo atsakymo, savo problemas vadovybė išsakė Seimo nariui Aleksandrui Zeltiniui, kuris, puikiai suprasdamas problemos svarbą, ėmėsi aktyvių veiksmų. Atsižvelgdamas į ligoninės prašymą, Seimo narys A. Zeltinis susitikimuose su tuometine Sveikatos apsaugos ministre R. Šalaševičiūte ir Valstybinės ligonių kasų vadovais aktyviai aiškinosi paslaugų tiekimo atnaujinimo galimybes. A. Zeltinio iniciatyva organizuotame pasitarime tuometinė ministrė R. Šalaševičiūtė pranešė, kad klubo sąnarių endoprotezavimo paslaugos Biržų ligoninėje vėl  atnaujinamos nuo 2016 m. sausio 1 d.

         Nuo 2016 m. vasario mėn. Biržų ligoninėje jau atlikta 17 klubo sąnarių endoprotezavimo operacijų, o iki liepos 18 d. numatyta atlikti dar 13. Kadangi 2015 m. pacientai nebuvo registruojami šioms operacijoms, eilės nesusidarė. Ligoniai, pageidaujantys operacijos, atvykdami į Biržų ligoninę privalo turėti šeimos gydytojo siuntimą gydytojui traumatologui ortopedui ir rentgeno nuotrauką.

         „Seimo nario Aleksandro Zeltinio nuolatinio rūpesčio ir pastangų dėka, biržiečiai, kupiškėnai ir aplinkinių rajonų gyventojai dėl pagerėjusio sąnarių endoprotezavimo paslaugų tiekimo regione nuo šiol trumpiau lauks eilėje ir turės galimybę pasirinkti norimą ligoninę. Nuoširdžiai dėkojame Aleksandrui Zeltiniui, kuriam rūpi kiekviena problema ir kuriuo galime pasitikėti bet kurioje situacijoje“, — džiaugėsi Biržų ligoninės gydytojas traumatologas ortopedas Dalius Jakubėnas.

Parengta pagal Seimo nario biuro informaciją

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Seimo nario Aleksandro Zeltinio rinkiminės sąskaitos.

Kupiškio neįgaliųjų draugijos ataskaitinis susirinkimas

9

Negalėjau neatvykti, nes neįgaliųjų gyvenimas ir jų problemos man labai svarbios, taip pradėjo savo pasisakymą Seimo narys Aleksandras Zeltinis š.m. balandžio 20d. Kupiškio neįgaliųjų draugijos ataskaitiniame susirinkime, kur buvo pakviestas dalyvauti kartu su žmona Simin. Išklausęs draugijos pirmininkės Bronės Kaleinikovienės metinę ataskaitą, Seimo narys nuoširdžiai padėkojo pirmininkei bei draugijos tarybai ir įteikė padėkos raštus draugijos pirmininkei Bronei Kaleinikovienei ir buhalterei Sigitai Kiaulėnienei už ilgametį nepailstamą darbą, padedant spręsti neįgaliųjų ekonominius, socialinius, kultūrinius klausimus, už neįgaliųjų profesinę reabilitaciją, socialinę integraciją, už jų socialinės atskirties mažinimą bei visapusę integraciją į visuomenės gyvenimą.

Tai pat Seimo narys padėkos raštus įteikė keturiems aktyviausiems draugijos nariams-tai Algirdui Baltušnikui, Stanislavai Šeibutienei, Birutei Jankauskienei ir Linai Statkauskienei.

Savo kalboje jis paminėjo, kad kartu su savo keliais kolegom Seime pateikė svarstymui plenariniame posėdyje Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 34, 35, 36, 37 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siūloma įteisinti vienų gyvenančių asmenų pensiją. Priėmus siūlomą įstatymo projektą, visi pensinio amžiaus vieni gyvenantys asmenys (nesusituokę, išsituokę, tapę našliais) tame tarpe ir neįgalūs nesusituokę (išsituokę) asmenys turės teisę gauti vienų gyvenančių asmenų pensiją.

Palinkėjęs draugijos pirmininkei ir draugijos tarybai naujų, prasmingų darbų, neišsenkančios energijos, stiprybės ir sveikatos ir atsiprašęs, kad negali dalyvauti iki susirinkimo pabaigos, nes po pietų turi būti Seime ir dalyvauti Europos reikalų komiteto posėdyje Seimo narys kartu su žmona išvyko. Išvykus Seimo nariui sveikinimo ir padėkos žodį tarė ir draugijos pirmininkei gėles įteikė LSDP Kupiškio skyriaus pirmininkas Augenijus Cecevičius.

14 12 5 4 6 8 9 11 13

 

Seimo nario Aleksandro Zeltinio lankymasis Kupiškio rajono kultūrinėse savaitgalio priemonėse

9

Kovo 19 – ąją Kupiškio kultūros centras sukvietė muzikantus ir muziką mylinčius žmones į tradicinę „Aleksiuko bandoniją“. 2016-aisiais šis konkursas buvo organizuojamas jau septynioliktą kartą ir tapo tarptautiniu. Šiais metais kupiškėnus bei miesto svečius į šventę taip pat kvietė Pavasarinė mugė. Renginio dalyviai turėjo puikią galimybę ne tik sudalyvauti Kupiškio etnografijos muziejaus surengtoje edukacinėje programoje „Margučių raštai“, bet ir apžiūrėti gražią tarpukario Lietuvos velykinių atvirukų parodą.

Kasmet, konkurso metu, siekiama prisiminti ir paminėti kupiškėną liaudies muzikos virtuozą Aleksandrą Kriūką. Šių metų „Aleksiuko bandonija“ ypatinga tuo, kad minimos muzikanto 105-osios gimimo metinės. Ta proga susirinkusios kapelos ir liaudies muzikos atstovai varžėsi dėl vardinės A. Kriūkos premijos. Pagrindinę 300 eurų premiją įsteigė LR Seimo nariai – Aleksandras Zeltinis ir Vytautas Saulis.

„Aleksiuko bandonijos“ muzikantų meistrystę vertino komisija: pirmininkas –etnomuzikologas Arvydas Kirda, etnomuzikologė Gailutė Kirdienė, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio kapelos vadovas Saulius Laucius ir armonikininkė Laima Vaidilienė.

Renginio pabaigoje, iškilmingosios ceremonijos metu paaiškėjo, kad 17-tos tarptautinės muzikuojančių ir muziką mylinčių žmonių šventės „Aleksiuko bandonija“ 300 eurų premiją, skirtą liaudies muzikanto Aleksandro Kriūkos 105-osioms metinėms, laimėjo Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro tradicinė muzikos kapela „Salako muzikantai“ bei  liaudies muzikantas Vytautas Rimkus. Premiją įteikė ir laimėtoją pasveikino LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis.

„Aleksiuko bandonija“ septynioliktą kartą žiūrovus pripildė gerų emocijų ir šiltų prisiminimų. Buvo nuoširdžiai padėkota šventės rėmėjams:  LR Seimo nariams – Aleksandrui Zeltiniui ir Vytautui Sauliui .

O kovo 20-ąją dieną Kupiškio kultūros centre vyko Unės Babickaitės vardo profesionalių teatrų festivalio „Art do“ atidarymas. Šventės atidarymo metu koncertavo Saulius Laucius ir Salamiesčio „Vijūnytės“ ragininkai. Festivalio vedėja ir režisierė Nijolė Ratkienė kartu su Povilo Matulionio progimnazijos direktoriumi Rimvydu Latviu pristatė „Art do“ festivalio programą .Festivalio svečius ir dalyvius sveikino LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Jis atvežė ir perskaitė Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičius sveikinimą bei įteikė Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštą Kupiškio kultūros centro režisierei N. Ratkienei už šio festivalio organizavimą ir aktyvų dalyvavimą Kupiškio krašto kultūriniame gyvenime bei kultūrinių vertybių puoselėjimą. Sveikinimo žodį tarė ir Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė. Festivalio atidarymo dieną susirinkusiems žiūrovams buvo parodytas „Cezario grupės“ spektaklis – komedija „Arabiška naktis“.

1 10 7 2 3 9 8 54

10 7 2

Seimo narys Aleksandras Zeltinis Salamiestyje sveikino Kupiškio moteris su Tarptautine Moters diena

8

Kovo 8 d. Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė Kaziuko mugė, kurią organizavo mokytoja Danutė Zovienė kartu su mokinių tėvais, kurioje jie drauge su vaikais prekiavo pačių pagamintais rankdarbiais, kulinarijos gaminiais, žaislais ir t. t. Į mugę susirinko Salamiesčio ir aplinkinių kaimų gyventojai. Mugės metu surinktos lėšos bus skirtos svarbiam tikslui, mokyklos fojė atnaujinimui.

Šiemet mugę aplankė Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin. A. Zeltinis bendravo su mugės dalyviais, pirko mugėje parduodamus dirbinius bei kulinarijos gaminius. Taip pat Seimo narys mokyklos mokytojas maloniai nustebino pasveikindamas Tarptautinės moters dienos proga ir įteikdamas kiekvienai po tulpę palinkėjo gržios pirmosios pavasario šventės, kuri atneštų sėkmę profesinėje veikloje, džiaugsmą ir meilę jų šeimose ir sielose.

Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona Simin taip pat dalyvavo šią dieną Salamiesčio bendruomenės namuose vykusiame Kupiškio rajono ūkininkių draugijos „Sodžius“ išvažiuojamąjame posėdyje. Atvykusios rajono ūkininkės prieš susirinkimą taip pat aplankė mokykloje vykstančią  Kaziuko mugę, pirko mokinių ir jų tėvų siūlomas prekes, bendravo su mugės dalyviais ir stebėjosi mokinių ir mokytojų išradingumu.

Draugijos pirmininkė Palmira Penkauskienė pristatė į išvažiuojamąjį posėdį susirinkusias draugijos nares, pasveikino jas Tarptautinės Moters dienos proga ir palinkėjo didelės sėkmės ūkinėje veikloje, sveikatos, šeimyninės laimės. Salamiesčio bendruomenės pirmininkas Virgilijus Bernotas pristatinėdamas svečius paminėjo, kad Seimo narį Aleksandrą Zeltinį Salamiestyje visi labai gerai pažįsta, jis čia gana dažnas ir gerbiamas svečias. Seimo narys padėkojo organizatorėms už pakvietimą dalyvauti jų šventėje ir pasveikino visas draugijos ūkininkes Kovo 8-osios proga, padėkojo už jų sunkų, bet labai reikalingą bei garbingą darbą, už siekį puoselėti gražias tradicijas kaime, linkėjo šventinės nuotaikos, sveikatos ir šeimyninės laimės bei įteikė kiekvienai po gėlę, pakvietė ūkininkes apsilankyti Seime ir susipažinti su jo darbu.

Susitikimo metu Bakšėnų bendruomenės narė Aldona Einorienė bendruomenės moterų vardu dėkojo Seimo nariui už rūpestį ir sėkmingą Alizavos seniūnijos gyventojams rūpimo kelio Salamiestis-Alizava asfaltavimo darbų pradėjimo ir tolimesnio jo tęsimo.

Renginiui pasibaigus Seimo narys Aleksandras Zeltinis su savo padėjėju Laimantu Gaučiu sveikindamas su Kovo-8-aja aplankė ir įteikė gėlių laikraščio „Kupiškėnų mintys” darbuotojoms, kultūros centro, meno mokyklos, etnografinio muziejaus vadovėms, bei savo visuomeninei kolsuntantei Vilmai Mažeikienei, o po to išskubėjo į Biržus sveikinti biržiečių moterų

19 18 17 16 15 13 74611 12 8

XX profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“

6

Vasario 13 d. šeštadienį prasidėjo profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“ sukeliantis didelį biržiečių ir net kaimyninių rajonų gyventojų susidomėjimą ir diskusijas, kurio atidarymas vyko Biržų kultūros centre. Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius kaip pagrindinis festivalio organizatorius pasveikino visus susirinkusius atidaryme ir priminė kaip buvo pradėtas organizuoti festivalis.

Direktorius festivalio atidarymo proga, suteikė sveikinimo žodį tarti, vienam ištikimiausių rėmėjų Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariui Aleksandrui Zeltiniui. Seimo narys nuoširdžiai pasveikino gausiai susirinkusius biržíečius teatro mylėtojus su XX profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymu ir palinkėjo naujų įdomių spektaklių, pagrindinių personažų išgyvenimų ir jausmų, naujų atradimų.

Vykdydamas garbingą Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus pavedimą, Seimo narys perdavė šalies vadovo sveikinimą ir įteikė Biržų kultūros centrui dovaną – M. K. Čiurlionio paveikslo reprodukciją. A. Zeltinis nuoširdžiai padėkojo teatrų festivalio organizatoriams – Biržų kultūros centro kolektyvui už jų nuolatines pastangas, kad festivalis gyvuotų ir kasmet tobulėtų bei įteikė Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėkos raštą Biržų kultūros centro kultūrinės veiklos organizatorei Jautrai Žaldokaitei, vienai iš festivalio sumanytojų už gebėjimą, iniciatyvą ir pastangas jau 20 metų organizuoti šį ypatingą renginį. Taip pat padėkos raštą įteikė kultūros centro dirktoriui Romui Lesevičiui už iniciatyvą ir vaisingas pastangas skatinti Biržų krašto žmonių kultūrinį tobulėjimą ir neišsenkantį domėjimąsi teatru.

Po išsakytų sveikinimų kalbų susirinkusiems žiūrovams buvo galimybė susipažinti ir pasimėgauti Latvijos Respublikos Liepojos valstybinio dramos teatro šokio spektakliu – J. Rainio „Indulis ir Arija. Jaunystės tragedija. Versija be žodžių“, kuris nepaliko abejingų žiūrovų. Lietuviai ir latviai iš tikrųjų daug metų „eina bendrai“. J. Rainio,  raginusio lietuvius ir latvius eiti kartu, jo gyvenime Lietuva užėmė svarbią vietą. Lietuvos istorija, lietuvių liaudies dainos ir literatūra buvo vienas iš jo kūrybinių šaltinių. Tas, kuris bent šiek tiek domėjosi J. Rainio kūryba, žino, kad reikšmingiausi lietuviškos tematikos kūriniai yra draminė poema „Dauguva“, tragedija „Indulis ir Arija“, o jo eilėraštis „Broliams lietuviams“ yra tapęs populiaria daina. J. Rainis buvo pradėjęs rašyti dramą apie Vytautą, bet jos nebaigė. Visuose kūriniuose poetas akcentavo baltų vienybės idėją. Liepojos teatras originaliai pastatė Janio Rainio tragediją „Indulis ir Arija“, parašytą 1911 m.

Per šią teatrų šventę rajono gyventojai galės pamatyti geriausius profesionalių teatrų pastatytus spektaklius, susitikti su žymiausiais aktoriais ir režisieriais. Renginiu siekiama įamžinti žymaus Biržų krašto režisieriaus , aktoriaus, komedijos “Žaldokynė” autoriaus Boriso Dauguviečio atminimą.

7 9 8 2 6 5 3 2

Juozo Bernatonio knyga „Socialdemokratija: žvalgantis naujų kelių“ pristatyta Biržų ir Kupiškio skaitytojams

3

Š. m. sausio 29 d. Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkas, LR Teisingumo ministras Juozas Bernatonis Kupiškyje pristatė ką tik išleistą savo knygą „Socialdemokratija: žvalgantis naujų kelių“. Diena Kupiškyje prasidėjo naudingu susitikimu su Kupiškio rajono savivaldybės meru Dainiumi Bardausku ir vicemeru Aurimu Martinka, kartu dalyvaujant Biržų-Kupiškio apygardoje išrinktam Seimo nariui Aleksandrui Zeltiniui. Pokalbio metu buvo aptarti aktualūs regioninės politikos, šalies teisinės sistemos tobulinimo klausimai.

Kupiškio viešojoje bibliotekoje vykusiame knygos „Socialdemokratija: žvalgantis naujų kelių“ pristatyme susirinko gausus būrys kupiškėnų. Susitikimą Juozas Bernatonis pradėjo pasakodamas apie socialdemokratų partijos įkūrimą 1896 m., pabrėžiant, jog ši politinė partija Lietuvoje turi seniausias šaknis ir tradicijas. Jo teigimu,  Europos socialdemokratija šiuo metu stovi kryžkelėje ir žvalgosi naujų kelių, nes visuomet yra reikalinga ir prasminga permąstyti vertybes ir tikslus. Pasak Teisingumo ministro, svarbiausia yra matyti ir girdėti Lietuvos žmogų, pateisinti jo lūkesčius ir interesus. Knygos autorius akcentavo, kad šis leidinys skiriamas visiems bičiuliams, kurie puoselėja socialdemokratines idėjas ir stengiasi jas įgyvendinti.

Knyga susideda iš trijų dalių, kuriose yra surinkti Juozo Bernatonio straipsniai, kalbos ir interviu Lietuvos valstybės atstatymo, socialinės ir politinės visuomenės vystymosi, socialdemokratijos raidos, Lietuvos demokratinės darbo partijos ir LSDP susijungimo temomis. Knygoje per socialdemokratinę prizmę siūloma pažvelgti į naujausius Lietuvos politikos istorijos įvykius. Autorius pateikia savo požiūrį į pastarųjų metų politinius procesus, kelia klausimą apie iššūkius, su kuriais susiduria šiuolaikiniai socialdemokratai ir aptaria tolimesnes socialdemokratijos raidos perspektyvas.

Knygos pristatyme pasisakydamas Seimo narys Aleksandras Zeltinis dėkojo Teisingumo ministrui už surastą laiką atvykti į susitikimą su Kupiškio krašto žmonėmis. Seimo narys pabrėžė, kad knygos autorius aktyviai dalyvavo rengiant ir keičiant savarankiškos LKP partijos programas jos virsme socialdemokratiška LDDP partija bei LDDP susijungime su Lietuvos socialdemokratų partija. Buvo prisiminta, jog Juozas Bernatonis aktyviai dalyvavo rengiant Lietuvos Konstitucijos projektą ir buvo pirmose partijos politikų gretose, siekiant, kad Lietuva taptų ES ir NATO narėmis. Seimo narys Aleksandras Zeltinis pažymėjo, kad ši knyga ypač reikalinga jauniems socialdemokratų partijos nariams, kad jie geriau pažintų partijos istoriją ir partijos programą. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijos Kupiškio r. skyriaus pirmininkas, Kupiškio r. savivaldybės tarybos narys Augenijus Cesevičius, Kupiškio r. socialdemokratų skyriaus pirmininko pavaduotojas, vicemeras Aurimas Martinka ir nemaža grupė partijos bičiulių.

Atsisveikinęs su kupiškėnais, Teisingumo ministras Juozas Bernatonis kartu su Aleksandru Zeltiniu išskubėjo į Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąją biblioteką, kur vyko dar vienas knygos aptarimas. Knygos autorius biržiečiams išsamiai pristatė savo knygą, pakomentuodamas svarbiausius joje pateiktus straipsnius, kalbas ir interviu Lietuvos valstybės atstatymo, socialinės ir politinės visuomenės vystymosi, socialdemokratijos raidos, LDDP ir LSDP susijungimo temomis. Tiek Kupiškyje, tiek Biržuose po knygos pristatymo Juozas Bernatonis noriai atsakinėjo į susirinkusių užduotus klausimus. Vėliau Teisingumo ministras kiekvienam susitikime dalyvavusiam knygos mylėtojui padovanojo savo knygą su asmeniniu įrašu. Prieš atsisveikinant, Seimo narys Aleksandras Zeltinis tiek Kupiškyje, tiek Biržuose susirinkusius pakvietė išgerti puodelį kavos ar arbatos ir pasivaišinti Seimo nario žmonos Simin iškeptais pyragaičiais. Į susitikimą atvykę knygos mylėtojai skirstėsi geros nuotaikos, šnekučiuodamiesi apie įdomiai ir naudingai praleistą laiką.

712

12 11 10 9 6 5 4 3

Seimo nario Aleksandro Zeltinio susitikimai ir parama Kupiškio rajono gyventojams

s2(1)

Š. m. sausio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis kartu su žmona Simin lankėsi Kupiškio krašte. Vaikščiodami Kupiškio miesto gatvėmis ir kitomis kupiškėnų pamėgtomis vietomis, ypatingą dėmesį skyrė bendravimui su gyventojais ir jų problemų išklausymui. Kupiškėnai dalinosi savo kasdieniniais rūpesčiais, išsakė rūpimus klausimus bei lūkesčius. Aktualijų centre atsidūrė senjorų problemos ir jų gyvenimas, kadangi Aleksandras Zeltinis yra išrinktas Lietuvos pagyvenusių  žmonių asociacijos viceprezidentu, o jo žmona Simin – šios organizacijos viceprezidente. Sutiktiems gyventojams nemokamai buvo dalijamas Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos laikraštis „Senjorų žodis“.

Po susitikimo su Kupiškio miesto gyventojais Aleksandras Zeltinis kartu su žmona Simin, savo padėjėju Laimantu Gaučiu aplankė Liolės Anikevičienės šeimyną, įsikūrusią Uoginių kaime. Šioje šeimynoje yra globojami 6 vaikai: 2 berniukai ir 4 mergaitės iš trijų skirtingų šeimų.  Vaikų amžius – nuo 8 iki 16 metų. Aplankyti šią šeimyną rekomendavo Kupiškio socialdemokračių moterų klubas.

Seimo narys Aleksandras Zeltinis kartu su žmona Simin jau daugiau negu 20 metų užsiima labdaringa veikla, todėl iš karto panoro paremti šią šeimyną. Vaikams buvo nupirkta ir atvežta naujos sportinės avalynės, naujų drabužėlių, žaislų bei saldumynų. Mažieji džiaugsmingai matavosi naujus rūbus ir avalynę, dalinosi žaislus.

Apsilankiusius svečius nustebino vaikų gebėjimai puikiai dainuoti ir groti. Domantas svečius pasitiko ir išlydėjo grodamas akordeonu, kartu su savo sesėmis atliko kelias smagias dainas ir parodė, kaip yra įvaldęs pianiną, atlikdamas dar kelis muzikinius kūrinius. Seimo narys Aleksandras Zeltinis domėjosi, kaip gyvena šeimyna, kokie vaikų pomėgiai, kaip jiems sekasi mokslai. Šiltą bendravimą dar labiau sušildė skanūs cepelinai, kuriais pavaišino šeimynos globėja. Atsisveikindamas su šeimynos vaikais, Seimo narys Aleksandras Zeltinis pažadėjo, kad jie dar ne kartą lankysis ir toliau parems šią šeimą.

Seimo narys Aleksandras Zeltinis tos dienos susitikimus su Kupiškio rajono gyventojais užbaigė dalyvaudamas Noriūnų bendruomenės pirmininkės Daivos Bubulienės organizuotoje jau tradicinėje bendruomenės šventėje – romansų vakare, kuris vyko Noriūnų pagrindinės mokyklos salėje. Šiame puikiai surežisuotame renginyje savo romansus atliko Biržų, Panevėžio ir Kupiškio saviveiklininkai. Beveik tris valandas vykęs renginys niekam neprailgo. Savo nuostabiais romansais džiugino visi atlikėjai, o savo stiliumi išsiskyręs vokalinis instrumentinis ansamblis „Nostalgija“, vadovaujamas Kupiškio rajono savivaldybės Tarybos nario Rimanto Adomausko,  palietė ne vieno susirinkusiojo širdį. Baigdamas savo pasirodymą, ansamblio vadovas Rimantas Adomauskas dar kartą padėkojo Seimo nariui Aleksandrui Zeltiniui ir jo žmonai Simin už nuolatinę paramą meno kolektyvams, o ypatingai už jų grupei ką tik padovanotą pačią reikalingiausią dovaną – akordeoną ,,Weltmeister‘‘.

Seimo narys Aleksandras Zeltinis organizatoriams dėkojo už gerai organizuotą renginį, pažymėdamas, jog Noriūnai šį vakarą tapo tikra Šiaurės Lietuvos romansų sostine. Aleksandras Zeltinis pabrėžė, kad Seimo socialdemokratų frakcijos pirmininkės Irenos Šiaulienės iniciatyva 2016 metai yra paskelbti vietos bendruomenių metais. Šiais metais siekiama dar labiau suaktyvinti bendruomenių veiklą, paskatinti naujų kūrimąsi, sustiprinti vietos savivaldos vaidmenį bei plėtoti pilietiškumo jausmą. Biržų–Kupiškio rinkiminėje apygardoje išrinktas Seimo narys Aleksandras Zeltinis pasidžiaugė Noriūnų bendruomenės iniciatyva pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Biržų rajono Šukionių ir Kirdonių kaimo bendruomenėmis. Tai sudarys galimybę keistis sukaupta patirtimi, tobulėti ir aktyviai mokytis vieniems iš kitų.

Pasibaigus šventiniam renginiui, Noriūnų pagrindinės mokyklos direktorė Raimonda Stovolos Seimo nariui papasakojo apie mokyklos istoriją, supažindino su mokykloje įrengtu muziejumi, vaikų darželiu, pasidalijo pasiekimais bei problemomis. Seimo narys Aleksandras Zeltinis prisipažino, jog, atvykus į Kupiškį, diena visuomet būna turininga, nepaprastai produktyvi ir kupina malonių įspūdžių, kuriuos suteikia šio krašto gyventojai.

LR Seimo nario padėjėjas Laimantas Gaučys

N3(1) N4 N2 N1 S6 s4 s3 s2(1) s1 T2 T6 T3(1) T4 T5

Tikslinga ir naudinga LR Seimo socialdemokratų frakcijos narių viešnagė Biržų krašte

14

Sausio 12 d. Biržų rajono savivaldybėje LR Seimo nario, Biržų rajono savivaldybės Garbės piliečio Aleksandro Zeltinio iniciatyva lankėsi LR Seimo socialdemokratų frakcijos nariai: Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys Albinas Mitrulevičius, Kaimo reikalų komiteto nariai Kazys Grybauskas ir  Edmundas Jonyla, Audito komiteto narys Vytautas Saulis.

Šios viešnagės pagrindinis tikslas – perduoti paramą Parovėjos kaimo bendruomenei. LR Seimo socialdemokratų frakcijos narių Biržų krašte laukė gana įtempta darbotvarkę. Seimo nariai viešnagės metu nusprendė tikslingumą suderinti su naudingumu. LR Seimo  narys Aleksandras Zeltinis darbotvarkę sudėliojo taip, kad būtų ne tik tikslas pasiektas, bet įvyktų keletas naudingų dalykinių susitikimų, svečiai susipažintų su reprezentacinėmis Biržų krašto vietomis.

Pirmiausia Seimo nariai susitiko su Biržų rajono savivaldybės meru Valdemaru Valkiūnu. Dalykiniame susitikime aptarė regioninės politikos klausimus. Lankydamiesi  VĮ Biržų miškų urėdijoje, susitiko su Biržų miškų urėdu Romanu Gaudiešiumi. Čia vyko aktyvi diskusija miškininkystės klausimais. Toną šiai diskusijai davė Seimo narys, buvęs miškininkas Kazys Grybauskas.

Po dviejų dalykinių susitikimų, kolegas seimūnus LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis pakvietė susipažinti su Biržų tvirtovės  arsenalo ekspozicija, skirta XVI-XVIII a. karybai pristatyti. Lankydamiesi  Biržų krašto muziejuje „Sėla“, svečiai galėjo pajausti buvusį rūmų puošnumą ir Radvilų didybę, apie kurią pasakoja išlikę renesansiniai kryžminiai skliautai, renesansinio mūro ir tinko fragmentai, ekspozicijos puošmena, atstatyta XVII a. koklinė krosnis. Svečiai trumpam stabtelėjo ir Biržų pilyje įsikūrusios Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje, kurioje vyksta Biržų rajono savivaldybės Tarybos posėdžiai.

Po pietų LR Seimo narių kelionės maršrutas suko į Medeikius, kur įsikūrusi „HOCHDORF Baltic Milk“ įmonė. Vizito metu Seimo nariai apžiūrėjo įmonės technologinius procesus, su įmonės vadovais aptarė problemas, nesklandumus, atsiskaitant su ūkininkais.

Su pasididžiavimu LR Seimo narys Aleksandras Zeltinis pristatė priešpaskutinį viešnagės objektą – naujausią ir didžiausią ne tik Lietuvoje ir Latvijoje robotizuotą fermą,  didžiausią šalyje ekologinį pieno ūkį, kurio savininkai diegia pažangiausias technologijas. Čia juos šiltai sutiko šeimininkai Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai, kurie yra ne tik puikūs ūkininkai, bet ir aktyvūs Parovėjos kaimo bendruomenės nariai, o Vytautas yra ir kaimo bendruomenės pirmininkas. Galima sakyti, kad šių žmonių dėka šis Seimo narių vizitas Biržų krašte ir įvyko.

Lapkričio 12 d. Seimo nario Aleksandro Zeltinio kvietimu Seime svečiavosi Parovėjos kaimo bendruomenės atstovai. Jie susitiko su Socialdemokratų partijos frakcijos nariais. Susitikimo metu seimūnams koncertavo mišrus vokalinis ansamblis, kuriam vadovauja žinomas  akordeonistas Vytautas Kavaliauskas. Ansambliečiai prasitarė, kad repeticijos vyksta nešildomose patalpose. Mintis nupirkti patalpų šildymui krosnį kilo frakcijos seniūno pirmajam pavaduotojui Albinui Mitrulevičiui. Jis kartu su Aleksandru Zeltiniu pakvietė savo kolegas paremti Parovėjos kaimo bendruomenę ir nupirkti patalpų šildymui krosnį. Šią idėją palaikė LR Seimo nariai: Kazys Grybauskas, Edmundas Jonyla, Vytautas Saulis.

Sausio 12 d. Seimo nariai socialdemokratai šią dovaną įteikė Parovėjos kaimo bendruomenei. 16 val jie susitiko su Parovėjos gyventojais ir jų akivaizdoje perdavė surinktas lėšas krosniai įsigyti bendruomenės pirmininkui Vytautui Stankevičiui.

Parovėjos kaimo bendruomenės žmonės nuoširdžiai dėkoja LR Seimo socialdemokratų frakcijos nariams Aleksandrui Zeltiniui, Albinui Mitrulevičiui, Kaziui Grybauskui, Edmundui Jonylai, Vytautui Sauliui už šiltą bendravimą, nuoširdumą ir paramą.

Kelionės metu svečius lydėjo LR Seimo nario Aleksandro Zeltinio žmona Simin ir LSDP Biržų skyriaus LR Seimo rinkimų štabo pirmininkas Aleksandras Demenis.

 1 3 4 5 7 10 11 12 13 17 14 8

Gerumo akcijoje „Šilumos ir ramybės visiems!“ dalyvaujantis LR Seimo narys A. Zeltinis parėmė studentus, kilusius iš Biržų ir Kupiškio rajonų

1

            Jaukiausių švenčių metuose artėjimas skatina mus apmąstyti prabėgusius metus, savo ir artimųjų gyvenimus, pažangą ir džiugias metų akimirkas. LR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas, Seimo frakcijos ir Europos Parlamento nariai tęsia jau ne pirmus metus puoselėjamą tradiciją – rengia kalėdinę Gerumo akciją „Šilumos ir ramybės visiems!“. Šia akcija siekiama paskatinti ir paremti ypač gerai besimokančius Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus iš gausių ar vargingiau gyvenančių šeimų. Socialdemokratai įteikė 150-ies eurų vienkartines stipendijas keturiasdešimčiai studentų, kilusiems iš skirtingų Lietuvos regionų. Kasmet organizuojamos akcijos tikslas – finansiškai paremti talentingus universitetų studentus ir paskatinti juos siekti dar aukštesnių rezultatų, ugdyti jų pilietiškumą, kūrybiškumą.                         LR Seimo narys A. Zeltinis prisijungdamas prie šios nuostabios akcijos, iškilmingo LSDP posėdžio Seime metu, vienkartines mecenato stipendijas skyrė kupiškietei Daliai Miknevičiūtei, Kauno Technologijos universiteto Panevėžio verslo ir technologijų fakulteto pirmo kurso studentei ir Biržų raj. Šukionių km. gimusiai Brigitai Meškonytei, kuri šiuo metu studijuoja Lietuvos edukologijos universiteto Lyginamosios lietuvių filologijos magistrantūros pirmajame kurse.        Lapkričio 16 d. LR Seimo narys A. Zeltinis žmona Simin dalyvavo šventiniame, iškilmingame Lietuvos edukologijos universiteto Senato posėdyje, kurio metu Mecenatas A. Zeltinis įteikė vardines studentams kilusiems iš Biržų rajono: Brigitai Meškonytei, Ramintai Vareikaitei, Gintui Čirgeliui, Tadui Špokui, Raimondui Paliuliui ir studentėms, kilusioms iš Kupiškio rajono: Ievai Samuokaitytei ir Agnei Vasiliauskaitei. Universiteto administracijos atstovai nuoširdžiai džiaugėsi, jog studentai yra skatinami ir motyvuojami įvertinant jų darbus bei norą tobulėti.

Mecenato stipendijas gavę studentai yra pasiekę puikių studijų rezultatų, aktyvūs akademinės bendruomenės nariai. Brigita Meškonytė – jauna lietuvių kalbos mokytoja, aktyvi Studentų atstovybės narė, Studentų mokslo draugijos Lituanistikos fakultete vadovė, Senato narė. Raminta Vareikaitė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialybės trečio kurso studentė. Gintas Čirgelis – filosofijos studijas kremtantis Istorijos fakulteto ketvirtakursis. Tadas Špokas – penkto kurso kūno kultūros studentas, mėgstantis aktyvų laisvalaikį ir motociklus. Raimondas Paliulis – žingeidus ir kruopštus šiuolaikinės filosofinės antropologijos magistro pirmo kurso studentas. Ieva Samuokaitytė – jaunoji ekonomikos ir verslo administravimo pirmakursė studentė ir Agnė Vasiliauskaitė – pirmo kurso Istorijos fakulteto studentė, svajojanti po studijų dirbti mokykloje.

Kasmetinė Gerumo akcija – tai dar viena galimybė padėti gabiems, talentingiems studentams, paskatinti, motyvuoti juos ir pasidžiaugti, jog Lietuvoje turime tiek daug kūrybingų, žingeidžių ir aktyvių studentų. Visų mūsų universiteto apdovanotų studentų vardu nuoširdžiai dėkojame LR Seimo nariui A. Zeltiniui už dėmesį ir paramą bei linkime jam Naujuose Metuose visokeriopos sekmės sprendžiant mūsų krašto gyventojų socialinius, ekonominius klausymus ir problemas.

Lietuvos edukologijos universiteto magistratūros pirmojo kurso studentė Brigita Meškonytė

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13

1 2 3 12